onsdag 14 mars 2012

Pressmeddelande från Alliansen i Hallstahammar

PRESSMEDDELANDE
Majoritetens misslyckande kostar minst 15 miljoner
2012-03-12
I april 2011 beslutade majoriteten i Hallstahammar (Socialdemokraterna & Västerpartiet) att Hallstahammars kommun skulle driva gymnasiet i Hallstahammar, Kantzowska gymnasiet, som ett yrkesgymnasium i egen regi. 
I februari 2012 stod det klart att det inte finns några förutsättningar att fortsätta driva gymnasiet i egen regi som planerat då bara sex (6) behöriga förstahandsansökningar skett inför läsåret 12/13.
Inför övertagandet av gymnasieskolan fanns tydliga analyser av konsekvenser, hot och möjligheter av ett övertagande i egen regi, alla dessa talade tydligt emot att ta över skolan och driva den vidare. Ett ”mission impossible” helt enkelt, ingen hade tidigare lyckats med det majoriteten föreslog. Trots det beslutade majoriteten sig för att försöka. 
Från Alliansens sida vill vi göra tydligt vad detta beslut nu får för konsekvenser för Hallstahammars kommun och vad vi föreslår som alternativ kring nedläggningen.
Vi tycker att denna utveckling är ytterst olycklig och det är inte vad vi önskar för Hallstahammars kommun och medborgare. 
Alliansen yrkade på följande i kommunstyrelsen:
att avvecklingen av Hallstahammars gymnasieskola i egen regi sker successivt enligt nedanstående avvecklingsplan:
  • ingen intagning av åk 1 BA, EE, VVS och IT (dvs yrkesprogrammen) sker lå 12/13
  • elever i åk 3 på ovanstående program dvs de som nu går i åk 2, slutför sin utbildning på skolan i Hallstahammar lå 12/13
  • Introduktionsprogrammen (fd IV) sluter avtal med Västerås å det snaraste men att avveckling i Hallstahammars regi sker senast 30 juni -13
  • Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR) övergår till annan huvudman lå12/13
  • Elever i åk 1 övriga program (lå 12/13 åk 2) övergår till annan huvudman lå 12/13.
//Alliansen Hallstahammar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...