måndag 26 mars 2012

Nu är beslutet fattat...

Idag fattades beslutet om Hallstahammars gymnasieskolas avveckling. Här kommer några av de inlägg jag gjorde i fullmäktige.

"I april 2011 beslutade majoriteten i Hallstahammar (Socialdemokraterna & Västerpartiet) att Hallstahammars kommun skulle driva gymnasiet i Hallstahammar, Kantzowska gymnasiet, som ett yrkesgymnasium i egen regi. 


Nu står det - utan tvekan- klart att det inte finns några förutsättningar att fortsätta driva gymnasiet i egen regi som planerat då bara sex (6) behöriga förstahandsansökningar inför läsåret 12/13 inkommit. Att det skulle vara så få trodde nog ingen.


Inför övertagandet av gymnasieskolan fanns tydliga analyser av konsekvenser, hot och möjligheter av ett övertagande i egen regi, de allra flesta talade tydligt emot att ta över skolan och driva den vidare i egen regi. Ett ”mission impossible” helt enkelt, ingen hade tidigare lyckats med det majoriteten föreslog. Trots det beslutade majoriteten sig för att försöka. Vilket man givetvis har all rätt att göra - man har majoritet. Men som opposition har jag all rätt att just opponera mig.


Från Alliansens sida vill vi göra tydligt vad detta beslut nu får för konsekvenser för Hallstahammars kommun och vad vi föreslår som alternativ kring nedläggningen.


Majoritetens försök kommer att kosta Hallstahammar skattebetalare MINST 15Mkr, troligtvis ännu mer. Vi vet alla som läst kommunens budget i år och de kommande åren vad det kan innebära. Underskott! Underskott brukar också betyda besparingar. Besparingar på barnomsorgen, grundskolan och äldreomsorgen. I stället för att utveckla barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen kommer vi att bli tvungna att hålla i varje krona och säga nej till den utveckling vi så väl behöver för att möta framtidens förväntningar från medborgarna. De mål som satts för mandatperioden kommer att bli svårare att nå och investeringsprojekt kan komma att skjutas på framtiden.


Vi tycker att denna utveckling är ytterst olycklig och det är inte vad vi önskar Hallstahammars kommun och medborgare.


Jag yrkar därför på följande:
att avvecklingen av Hallstahammars gymnasieskola i egen regi sker successivt enligt följande avvecklingsplan:
  • ingen intagning av åk 1 BA, EE, VVS och IT (dvs yrkesprogrammen) sker lå 12/13
  • elever i åk 3 på ovanstående program dvs de som nu går i åk 2, slutför sin utbildning på skolan i Hallstahammar lå 12/13
  • Introduktionsprogrammen (fd IV) sluter avtal med Västerås å det snaraste men att avveckling i Hallstahammars regi sker senast 30 juni -13
  • Ridsportutbildningen NBFJUVOR (SMR) övergår till annan huvudman lå 12/13
  • Elever i åk 1 övriga program (lå 12/13 åk 2) övergår till annan huvudman lå 12/13.
Majoriteten föreslår en nedläggning av gymnasiet på två år, med ett löfte om att genomföra utbildning med så få som 5 elever/program det sista året. Kosta vad det kosta vill och det lär kosta en rejäl slant!
När det är 5 elever är dock väldigt svårt att utläsa. Är det vid terminsstart, under hela året eller vad är det som gäller? Och hur får man rent praktsikt till en skola med så få som 20 elever och samtidigt behålla kvalitén på undervisningen?"

Inlägg 2

"Ridskolan Strömsholm, där Hallstahammars gymnasieskola bedriver SMR har en kvalitativ utbildning som är erkänt bra i ridsportsverige. Det är också den enda del förutom Introduktionsprogrammet som har många sökande. Det är otroligt viktigt att de eleverna får en fortsatt kvalitativ utbildning. Kan majoriteten garantera det?
Eleverna kommer från hela Sverige för att utbilda sig i vår kommun, Hallstahammar. Många blir efter utbildningen kvar i vår region för att arbeta, driva företag och bosätta sig - ja tom köpa hus och skaffa familj och kanske tom sitta i kommunfullmäktige. Att de här eleverna likt - gisslan ska utsättas för den kommande nedläggningen tycker inte jag är bra.
Det finns andra möjligheter för de här eleverna och där vi kan garantera en bra kvalité på undervisningen. ”Släpp Ridsporten loss” och låt den del av gymnasiet som är i en utvecklingsfas hitta nya samarbetspartners för att bygga inför framtiden. En bra utbildning på Strömsholm är bra för Hallstahammar  - även om den inte bedrivs i egen regi."
-----
Frågan är vad kommunalrådet menade i talarstolen när hon pratade om ridsport utbildningen. Hon talade om möjligheter för dem att hitta ny huvdman men jag fick aldrig något svar på vad hon menade med det när jag frågade. Majoriteten fattade dock samma beslut som i KS vilket innebär ett år till i Hallstahammars regi för ridsportutbildningen och en nedläggning av hela skolan över en tvåårsperiod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...