måndag 15 december 2014

Alliansens budget med fokus på jobb och skola!

Här kommer mitt inlägg i dagens budgetdebatt i fullmäktige i Hallstahammar:

Alliansen har även denna gång lagt en egen budget. Det är en budget med fokus på jobb och välfärd som fokuserar på Framtidens Hallstahammar. Alliansen har fortfarande en ansvarsfull budget med en resultatnivå som inte äventyrar den kommunala ekonomin och som ger möjlighet till såväl satsningar som oförutsedda händelser. Det är också en budget med långsiktighet som skapar en trygghet för verksamheterna.

Alliansens förslag innehåller på jobb sidan en satsning på 3Mkr på feriejobb och ungdomsavtal, 2,5Mkr för Personalutveckling. Utöver det finns ytterligare satsningar på ökade löner för lärare med 4,5Mkr och med 5Mkr för anställda inom socialnämndens verksamhet.

 Alliansen satsar också 3Mkr på upprustning och underhåll av befintliga förskolor och äldreboenden, 2Mkr i en satsning på Tunboskolan och 6Mkr på F-6 skolor. Tunbohallen vill vi bygga och ett trygghetsboende för våra äldre i Kolbäck finns också med i budgetramen.

 Ingen har i höst undgått turerna om budgeten på riksnivå. Nu är det Alliansens budget som gäller och det är vi givetvis glada för. Den ger bra förutsättningar för Hallstahammar då den fokuserar på arbete och ökade skatteintäkter. För Hallstahammar innebär riksbudgeten 9 ytterligare förstelärartjänster och ett tillskott på ca 5Mkr till det sk lågstadielyftet med satsningar på läxläsning, fler speciallärare och skolan för de yngre barnen. De icke höjda arbetsgivaravgifterna för unga och äldre ger Hallstahammar minskade kostnader på 1,5Mkr och vi har valt att påvisa det i vår budget.

Det är också glädjande att det stöd till barn till föräldrar med försörjningsstöd i och med Alliansens budget får behålla den fritidspeng som infördes förra mandatperioden och som föreslogs tas bort i den röd gröna budgeten.

 Jag yrkar bifalla till Alliansens budget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...