måndag 18 februari 2013

Alliansens förslag om lokalutredningen


Alliansens förslag kring lokalutredningen!

Alliansen Hallstahammar yrkar på att
-   Lokalutredningen är en helhet och behöver sammanhållas
-   en extern utredare ska tillsättas för genomförande av den fortsatta utredningen
-   en tidsplan med olika steg ska presenteras innan budgetberedningen i vår
-   att som inriktningsbeslut avseende lokal- och fastighetsutredningens fortsatta utredning
ska följande alternativ utredas mer ingående med konsekvenser för såväl verksamheter
som ekonomi:


Alliansen vill att:
-   Strömsholm blir en F-6, Vallby F-3, Tunbo åk 4-9

I Hallstahammar föreslår vi följande;
- Näs F-6, Fredhem F-6, Nibble F-6, Lindbo åk 7-9.
- möjlighet att ha profilskolor ska utredas

-   Vad det gäller förskolan ska de slitna lokalerna på förskolan Trollsländan ersättas med modernare och mer ändamålsenliga lokaler på sikt. Dessutom avvecklas de baracker som finns inom förskolan.
-   Flytta kommunhusets verksamheter till Parkskolan – låt kommunhuset bli ett härligt boende för äldre
-   Vi vill ha ett bibliotek i centrum i Hallstahammar – lättillgängligt och inspirerande som främjar läsning och kulturkonsumering
-   Eldsboda tomten är attraktiv och centrumnära. Där vill vi bygga. Eldsbodahuset kan säljas men gymnastiksalen ska givetvis vara kvar.
-   Folkets hus i Hallstahammar, mark och anläggning säljs. Då finns plats för flera tomter centrumnära med det mesta runt knuten.
-   Ett nytt äldreboende behövs och det ska börja byggas senast 2014.
-   Även i Kolbäck och Strömsholm behövs nya lägenheter. IOGT tomten och på Åsen i Strömsholm samt Cementgjuteritomten i Kolbäck är möjliga platser för nybyggnationer.Vår huvudutgångspunkt är att det ska finnas bra lokaler i hela kommunen där vi kan göra bra verksamhet. Både idag men framför allt också i morgon och om tio år.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...