fredag 4 maj 2012

Ungdomsjobb hotas!

Ungdomsarbetslösheten segler upp som en allt viktigare fråga såväl i kommuner som på riksplanet. Alla tycker att frågan är viktig och att åtgärder behövs för att hjälpa unga att komma i jobb. Bara i Hallstahammar har vi en ungdomsarbetslöshet på 29,5%.

Men jag undrar hur oppositionen på riksplan (S/V/MP) tänkte när de vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga. Ger det fler unga jobb? Om det blir dyrare att anställa unga - vad motiverar då arbetsgivaren att anställa en ung?

När S dessutom vill begränsa RUT-avdraget och höja momsuttaget i restaurang- och cateringtjänster - branscher där många unga får sitt första jobb undrar jag: Vill man inte att unga ska ha jobb? Att dessutom tvinga unga utan fullgjort gymnasium tillbaka till skolbänken med hot om att de inte får ngt stöd från det offentliga om de inte fullföljer en gymnasieexamen tror inte jag är lösningen på ungdomsarbetslösheten i alla fall.

Varför inte underlätta för unga att få jobb i stället? Då kanske motivationen kommer igång, man kanske går tillbaka till skolan efter några år eller så är man nöjd med sitt liv och möjligheten att försörja sig själv och jobbar sig uppåt. Unga ska ha jobb och jag tror inte S har lösningen för det!

Vad vill FP? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...