tisdag 15 maj 2012

Det här är allvar!


- när ska det ske en förändring?

Alliansen vädjar till majoriteten att ta tag i skolproblemet

För varje dag som går halkar eleverna i Hallstahammar efter. Så får det
inte vara. Varför händer det ingenting? undrar Alliansens företrädare.

Hallstahammars skolor har år efter år legat på efterkälken gällande
måluppfyllelse. I åttornas höstbetyg klarar skrämmande nog endast drygt hälften
av eleverna godkänt i alla ämnen.

- Hälften! Det är katastrof och det måste tas krafttag för att lyfta
skolresultaten! Med de resultaten så gäller det att agera - inte att bara
reagera menar Anna Lundberg ( FP) som också är ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

SKL har tagit fram framgångsfaktorer för kommuner som lyckas med sina
skolresultat. Första punkten i framgångslistan handlar om ledning.

Vi anser att det är den politiska ledningen som i första hand är orsak till
problemet, säger Jenny Olsson ( M) . Den politiska majoriteten i Hallstahammar
klarar uppenbarligen inte av sitt uppdrag. Det är de som är ansvariga för
utvecklingen av Hallstahammars skola.

Men inte heller ledningen på tjänstemannasidan klarar av sitt uppdrag. Inte
heller de har kraften att vända den nedåtgående trenden som vi ser.

Hallstahammar ligger idag på plats 248 av 290 kommuner när det gäller antal
elever med godkänt i alla ämnen.

- Åk 8 har en måluppfyllelse på 53 %. Det innebär att vi nästa år riskerar att
bli sämst i landet i den öppna j ämförelsen, idag är vi bara sämst i
Västmanland! säger Monna Ridderström ( KD) .

- Därför vädjar vi till majoriteten att de agerar. Och det nu! Släpp prestigen
och gör något istället för att vänta och se. Det är barn vi pratar om. Barn
som ni förvägrar en bra skolgång, av vilken orsak kan vi inte lista ut, fyller
Marianne Avelin ( C) i.

Vi vet att det finns fantastiska lärare i Hallstahammar som gör allt för att våra
barn och ungdomar ska lyckas i skolan. Men varför gör vi inte det? Varför får vi
inte ut det vi borde från skolan - vi är ju en av de kommuner som satsar mest
pengar/elev på skolan och ändå lyckas vi inte

- Vi tror helt enkelt inte att den ledning, såväl politisk som på
tjänstemannasidan är den ledning som ska få Hallstahammar att lyckas och det
kräver åtgärder, fortsätter Anna Lundberg ( Fp) .

Alliansen i Hallstahammar har en rad förslag på hur trenden ska vändas.

Följande åtgärder vill vi från Alliansen se:
 • En politik som tar ansvar för resultaten och ställer frågor och följer upp beslut som fattats – idag finns en ovilj a att följa upp och utvärdera.
 • Ny ledning för skolan – dagens ledning har haft lång tid på sig att vända trenden men ännu inte lyckats!
 • På skolnivå - ledare som har fokus på pedagogisk ledning. En framgångsrik rektor har koll på vad som händer i klassrummet!
 • Högre lön till de lärare som är duktiga på sitt jobb
 • Profilskolor med fler karriärmöj ligheter för lärare
 • Coachning mellan lärare, gärna i ett tvålärarsystem
 • Utbyte mellan pedagoger för att sprida goda exempel. Specialisering där duktiga pedagoger sprider sin kunskap vidare till fler är viktigt.
 • Gemensam planering av lektioner och centrala administrativa resurser
 • Och inte minst; Höga förväntningar på att skolan ska lyckas!

Vi måste vända trenden och det kan vi om vi samarbetar och utvecklar såväl
styrning och ledning som den praktiska undervisningen i klassrummet. Vi som
politiker kan påverka det som händer i klassrummet mycket mer än vi tror! Och har
som ytterst ansvariga för verksamheten en skyldighet att göra det.

Vi har mål för skolan - vi ska bli en av de bästa i Sverige. Ska vi lyckas med
det behövs mod och handling!

Vi vill vara stolta över skolan i Hallstahammar! Vi vill att människor flyttar
till Hallstahammar för att vi har en så bra skola.
Låt oss gå från ord till handling och det NU!

//Jenny Olsson, Moderaterna
Anna Lundberg, Folkpartiet
Monna Ridderström, Kristdemokraterna
Marianne Avelin, Centerpartiet

Faktaruta:
En sammanfattning över läget i Hallstahammar:

 • 70, 3% av eleverna når målen i alla ämnen - plats 248 av 290
 • Salsa värde = 76, plats 242
 • Meritvärde = 206, 3, plats 134
 • Andel behöriga till natur- och teknikprogrammen på gymn. : 76, 6 %, plats
 • 250
 • Andel behöriga till ekonomi- samhäll-, humanistiskt program: 81, 5% plats
 • 207
 • Behöriga till estetiska program: 81, 5%, plats 241
 • Behöriga till yrkesprogram: 84, 7% plats 203
 • Nettokostnad/elev 83 337 kr plats 166 ( indikerar att vi lägger ganska
 • mycket resurser/elev på skolan)
 • Effektivitetstal plats 228 ( betyder att vi får ut väldigt dåliga
 • resultat/satsad krona) .
 • Lärare med pedagogisk examen 90, 1% plats 98
 • Andel elever/lärare 10, 9
 • Eleverna trivs bra i skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...