tisdag 29 november 2011

Löner - inte en politisk fråga?

Igår kväll var det kommunfullmäktige. Jag hade två interpellationer varav den ena besvarades igår. Den handlade om löner inom skolan och förskolan och om det lönade sig att anstränga sig.

Svaret jag fick var en statistik med bla lärarlöner/adjunter, lärare, förekolelärare och barnskötare. Uppställlningen var i percentil P20, Median och P90. Måste erkänna att jag fick Googla vad det var för mått och hittade svaret.
Jag tror att det var ganska få som i fullmäktige igår förstod uppställningen och hängde med i förklaringen men jag förstod i alla fall.

Hur som helst kan jag konstatera att lönespännvidden förmodligen är ganska bra bland lärare men väldigt mycket sämre bland barnskötare om man tittar på denna redovisning.
Om man tittar på en annan redovisning, som är väldigt mycket lättare att förstå och som jag lyckats hitta kring lönestatistik i Västmanland har en lärare mellan 18-25 år med max 1 års yrkeserfarenhet i snitt 21 500 kr i lön och en lärare mellan 18-65 år med 20-25 års erfarenhet en lön på i snitt 25 900kr. Hallstahammar verkar ju ligga över detta snitt även om det är svårt att jämföra de båda statistikerna och det är jättebra!

Men lönar det sig att anstränga sig? - Det vet jag fortfarande inte! Förklaringen jag fick igår med lönegrupper tycker jag inte gav svar på den frågan.

Det jag däremot ser är att barnskötare och förskolelärare i alla fall av statistiken i svaret jag fått verkar ha en väldigt dålig löneutveckling i Hallstahammar!

Vad som var mest anmärkningsvärt och kom fram i debatten kring min interpellation var att majoritetens företrädare som besvarade interpellationen tyckte att löner inte var en politisk fråga. Hur kan lönenivåer inte vara en politisk fråga?

Om det vore så - -varför skulle då fackliga organisationer försöka påverka oss som politiker om att de vill ha högre läner? Titta bara på Lärarförbundet som efterlyser modiga politiker (och hittat några i Landskrona). Varför skulle de ha en sådan kampanj om det inte vore vi som politiker som påverkade lönenivåerna i vår kommun?! Varför skulle man demonstera utanför kommunfullmäktige i Västerås om inte politiker var ansvariga för lönefrågan? Jag förstår ingenting....
Efterlysning: Modiga politiker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...