söndag 27 november 2011

Fegt hade varit att sitt kvar!

Kommunalrådet Catarina Pettersson kallar mig i lördagens VLT feg och oansvarig för att jag avgått ur Kantzowska gymnasieförbundets styrelse. Hade jag varit feg hade jag suttit kvar i styrelsen. Nu valde jag att avgå och det är allt annat än fegt! Jag vet att jag gjort rätt och givetvis är jag beredd att försvara varför.

Sitter man i en styrelse och inte kan påverka kan man omöjligt sitta kvar i styrelsen. Jag anser att pga att jag inte fått den information jag borde har man fråntagit mig möjligheten att påverka. Politiker har också undvikigt (medvetet eller omedvetet?)att dementera föreställningen att beslut tagits om ombyggnation av skolans lokaler - det tycker jag är att ljuga. Pga detta kan jag inte längre ställa mig bakom styrelsens arbete och därmed är det helt naturligt att jag avgår.

Jag är övertygad om, vilket jag också framfört bla i Radio Västmanland att kostnaderna för Kantzowska gymnasiets omställning kommer att påverka hela kommunens ekonomi. Eftersom man inte anpassat kostymen som man borde kommer Kantzowska kosta mer än vi trott 2012. Kommunalrådet bemöter det med att man tar av resultatet men då skatteintäkterna minskat undrar jag då hur mycket som blir kvar. Ska man dessutom investera i lokalerna och låna ytterligare så lär det inte bli något resultat över huvud taget. Går något annat dessutom fel så är vi på minus.

Hallstahammar har som mål att gå ca 10 Mkr plus/år. Det behövs för att skapa en stabilitet och långsiktighet i kommunens ekonomi.  Det lär inte ske 2012! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...