tisdag 15 mars 2011

Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder

Läser just nu ikapp inläggen om Jan Björklunds uttalande kring att lärare bör återta platsen i skolans kateder. Kan lugnt konstatera att uttalandet skapat debatt!

Jag tycker att uttalandet är bra!

En svensk forskarstudie beskriver en skola där över två tredjedelar av tiden ägnas åt eget arbete och klassrummen präglas av rörelse och hög ljudnivå. Det är inte konstigt att skolresultaten då sjunker.

Det är dessutom två grupper som är särskilt drabbade av de sjunkande skolresultaten - pojkar (som VLT skriver om idag i en artikel om jämlikheten i skolan) och elever från hem utan utbildningstraditioner. Båda grupper skulle behöva mer handfast stöd av läraren isf eget ansvar och självständigt arbete.

Följ debatten på twitter med #merkateder eller läs mer på länkarna ovan. Vad tycker du om mer katederundervisning i skolan och lärarens roll?

4 kommentarer:

 1. Framförallt tycker jag att vi först måste definiera vad katederundervisning betyder. Det är säkert fler än jag som får en mycket gammal och uråldrig bild i huvudet. Däremot håller jag med om att det är många elever som behöver betydligt handfastare förhållningssätt och stöd i inlärningen.

  Så, vad är katederundervisning för dig?

  SvaraRadera
 2. Katederundervining låter fyrkantigt och trist.
  Men självfallet ska läraren kunna undervisa en hel klass/grupp i en lärosal/klassrum för att instruera,förklara,informera och inte minst delge eleverna redan kända fakta som eleverna bedöms ha mest nytta av. Ofta är sådan "katederundervisning" mycket effektiv och tidsbesparande. Det innebär naturligtvis inte bara ett mässande och mästrande utan också en dialog.
  Att, som tydligen sker i stor omfattning, bara lämna eleverna med en bok eller dator för självstudier ensamma eller i grupp är naturligtvis misslyckat. Det drabbar de svagaste eleverna mest. Innan eleverna lämnas för studier på egen hand, vilket kan vara mycket berikande, måste de vara väl förberedda för sina uppgifter och deras arbete måste följas av läraren tämligen kontinuerligt.
  Omvittnat är att skickliga lärare lyckats ge eleverna grundkunskaper som de haft glädje av långt upp i åren genom "katederundervisning".
  Begreppet lärarledd undervisning ska givetvis innebära alla former av förmedlande och intagande av kunskaper där läraren har huvudansvaret.

  SvaraRadera
 3. Per Wernberg15 mars 2011 16:41

  Pers inlägg har skrivits av Per Wernberg i Hallstahammar med mångårig pedagogisk erfarenhet.

  SvaraRadera
 4. Jag håller med er båda om att just ordvalet känns lite gammalmodigt och tråkigt men det är innehållet som är det viktiga.

  Debatten just nu handlar till största delen om ordvalet och tyvärr inte så mycket om det viktigaste - innehållet.

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...