söndag 9 mars 2014

Lägga ner Tunboskolan?

Jag har de senaste dagarna fått frågorna:
  • Varför jag vill satsa på Tunboskolan
  • Varför jag vill höja lärarlönerna och
  • Om det inte är så att jag faktiskt vill lägga ner Tunboskolan - egentligen.
Jag ska här ge de svar som jag också gjort i muntlig form till dem som frågat. 
  • Varför vill jag satsa på Tunboskolan?
Därför att jag vill ha Tunboskolan kvar, därför att jag vill att alla elever ska klara grundskolan med godkända betyg och därför att jag tycker att alla elever har rätt till det stöd de behöver för att klara just det. 
  • Varför vill jag höja lärarlönerna? 
Jag tycker att läraryrket är ett av de viktigaste yrkena för att skapa ett konkurrenskraftigt Sverige även i framtiden. Framtiden börjar i klassrummet och för att lyckas med det behövs duktiga lärare. Om lärarlönerna höjs är jag övertygad om att fler väljer att bli just lärare och att vi får fler lärare med gedigna ämneskunskaper och som kan höja kunskapsnivån på de svenska eleverna. Vi är på rätt väg med förstelärartjänsterna men det behövs mer. Hallstahammars kommun har ett ansvar att höja lärarnas löner också. Om vi vill ha kompetenta, behöriga duktiga lärare i Hallstahammar så måste vi vara beredda att betala. Därför vill jag höja lärarnas löner! Jag tror helt enkelt att med duktiga lärare får vi högre kunskapsresultat. 
  •  Är det inte är så att jag faktiskt vill lägga ner Tunboskolan - egentligen
Inget kan vara mer fel. Jag vill ha kvar Tunboskolan men jag vill utveckla den till en 4-9 skola och gärna med en profil som lockar fler elever. Jag tror dock att om man menar allvar med att vilja ha kvar skolan så måste man satsa! 42% godkända elever duger inte!

Som liberal är jag för valfrihet - att få välja skola är för mig en självklarhet. Men skolorna i Hallstahammar ska vara så bra att man aldrig av kvalitetsskäl ska behöva välja någon annan skola. Det är mitt mål och därför ska vi satsa på Tunboskolan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...