torsdag 27 juni 2013

Mer tid för undervisning!

Igår lanserades ett antal förslag om hur man kan minska byråkratin i skolan.

Kravet på att utarbeta s.k. åtgärdsprogram för samtliga elever som är i behov av särskilt stöd tas bort. Tillsammans med det Jan Björklund tidigare har presenterat, färre individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, innebär detta att lärarnas administrativa börda kan minska betydligt.

Förslagen handlar om att eleverna ska ha samma rätt till stöd som tidigare och att det förtydligas när olika typer av stöd ska sättas in. Det viktiga är att eleverna snabbt får det stöd de behöver för att klara målen - inte att en massa tid läggs ned på att formulera olika dokument. Undervisningen ska anpassas till alla elever, en del elever behöver stöd i form av t.ex. lite extra instruktioner och några av dessa behöver särskilt stöd, exempelvis regelbunden specialundervisning.

Lärarna ska undervisa, inte vara byråkrater, och på det här sättet ges mer tid för undervisning och stöd till eleverna. Ett mycket välkommet besked från Jan Björklund!

Läs gärna Järfällabloggen som skriver mer om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...