måndag 17 juni 2013

Framtiden börjar i klassrummet!

Framtiden börjar i klassrummet - därför satsar vi på skolan samtidigt som vi inte äventyrar helheten i den kommunala ekonomin.


Skolan fortsätter att vara viktig för Alliansen och vi gör ett flertal satsningar där såväl investeringar som resursförstärkningar. Investeringarna är tydligt avgränsade och har ett fokus på att skapa en skola i toppklass, en skola med kunskapsfokus - en skola där framtiden startar i klassrummet.


- Ett tydligt löfte från vår sida är att det vi vill ha F-6 skolor och att det ska finnas högstadium både i Hallstahammar och Kolbäck. Vi är tydliga något majoriteten skulle kunna lära sig av för att undvika spekulationer!


5 största satsningarna:
  • Satsningar på unga i jobb – unga måste få en chans att jobba och komma in på arbetsmarknaden. Det är för många ungdomar som inte har något att göra i Hallstahammar. Vi vill se ett ännu mer offensivt arbete. Vi vill se fler praktikplatser i de kommunala verksamheterna, vi vill se att ungdomsavtalet införs. Vi vill se att varje nämnd och förvaltning tar detta på allvar. Det är allas ansvar. Inte bara statens.
Hallstahammar har ett par stora utmaningar framför sig. En är den stora
ungdomsarbetslösheten som uppgick till 29% i april 2012. Stor del i arbetet att
minska denna ligger i att satsa på skolan.


  • F-6 skolor i hela kommunen – Stadierna ska hållas ihop, de minsta barnen ska ha möjlighet att gå i en skola nära hemmet. Vi tror det kan ge ökade skolresultat och vi tror att det är därför många barnfamiljer väljer att bosätta sig i Hallstahammar.


  • Mer idrott i skolan – målet är att alla elever ska ha någon form av gymnastik varje dag. Vi ser ett klart samband mellan barns, både psykiska och fysiska hälsa och hur mycket man rör på sig. Studier visar också att skolresultaten blir bättre. Det är också ett sätt att utjämna olikheterna mellan kunskapsresultanen för pojkar och flickor något som studier av det sk Bunkerfloprjektet visar.


  • Lärarlönerna satsar vi 2,5 Mkr på. 2 miljoner från vår pott och 500 tkr i utökad budget. Vår intention med satsningen är inte bara att höja statusen på läraryrket utan också att öka lönespridningen. Vi vill att bra lärare ska ha bra betalt. Att anstränga sig lite extra ska synas i plånboken.  Vi satsar också långsiktigt på lärarlönerna och ökar utrymmet med 500tkr/år totalt 3Mkr över budgetperioden.


  • Mindre barngrupper i förskolan och utökade öppettider på obekväm arbetstid för att möte de behov som finns. Vi tycker inte att det är okej med dagens ibland stora barngrupper och vill se en satsning på minskade grupper framför allt för de yngre barnen.


Det är glädjande att se att majoriteten tar intryck av våra politiska föralag.
Stöd till nyanlända och utökade öppettider i förskolan är frågor vi i Alliansen drivit på och som majoriteten tagit till sig av. Det är positivt och glädjande inte minst för de som kommer i nytta av dessa satsningar. Jag saknar dock ett driv, framtidstro och utvecklingsfokus hos majoriteten. Man ger mer en signal av nöjdhet och stagnation något jag tror är förrödande för Hallstahammars elever.


Vi har en skola som behöver förbättra sina kunskapsresultat och likvärdigheten i skolan och det kräver en driv, framtidstro och utvecklingsfokus något jag tycker finns i Alliansens budgetförslag.

Jag är övertygad om att de satsningar Alliansen föreslår i årets budgetförslag är satsningar som kan ta Hallstahammar mot en skola i toppklass. Framtiden börjar i klassrummet och därför satsar vi på skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...