måndag 17 juni 2013

Inlägg i dagens budgetdebatt - svar på majoritetens analys

Kommunalrådet raljerar över Alliansens budget. Men jag är övertygad om att bland våra företrädare finns en klart större förståelse och kunskap om liggande budgetförslag än hos majoriteten som överlåter mycket av det arbetet på kommunens tjänstemän.

Våra förslag skiljer sig åt. Det är helt naturligt. Vi är olika, vi har olika prioriteringar och det är väl tur det.

Majoriteten har ett resultat på 44 000 kr. Det är knappt felräkningspengar i de här sammanhangen.

Dessutom räknar majoriteten med en högre skatteprognos än vad till och med Sveriges Kommuner och Landsting gör, samtidigt som man räknar med högre vinster på börsen och minskade pensionsutbetalningar. Det är ett mycket högt spel de ägnar sig åt.
Majoriteten balanserar på slak lina....

Dessutom saknas en del i majoritetens budget:
  • Saknar Citybanan och väg 252
  • Ni når inte målet kring god ekonomisk hushållning - ett överskott på 1%/ enskilt år eller 1,5% över mandatperioden.
  • Vart finns Centrumutvecklingen?
  • Hur ska majoriteten ha råd med ett nytt äldreboende som enligt vad jag minns lovades stå klart 2015.

Jag tycker att majoriteten lägger en snudd på oansvarig budget med en mycket låg resultatnivå.
Jag yrkar därför på att tillstyrka Alliansens förslag till budget för perioden 2014-2016.

Vad det gäller Catarinas genomgång av vår budget kan jag bemöta följande. Vi satsar 2,7 mkr mer än majoriteten om man lägger ihop våra olika satsningar. Hade vi fått bestämma hade resultatfonden från förra året används annorlunda och det är det vi håller fast i vår budget.

Catraina Pettersson tillskriver mig och Alliansen en otrolig påverkansmöjlighet. Det är tydligen vårt fel att fler väljer andra skolor för vi

Om vi alla minns genomgången med skolinspektionen så var de tydliga vi behöver förbättra skolresultaten i Hallstahammar. Att var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen räcker inte för mig. Vi måste bli bättre. Vi måste också bli bättre på att ha en likvärdig skola - det sa också skolinspektionen men det hörde visst inte majoriteten. De hörde bara det positiva och det kanske är just det som skiljer oss åt i majoritet och opposition. Ni fokuserar på det som är bra och för fram det, Vi fokuserar på det som behöver utvecklas och för fram det. Vi vill att Hallstahammar ska utvecklas - vi vill att Hallstahammar ska bli bättre.

Ibland är det bra med företag särskilt när de vill köpa våra tomma lokaler. Att sälja Parkskolan och Västra fabriken är från början alliansförslag och det vore fantastiskt om en försäljning blir verklighet.  Vi är försiktiga i vår budgetering och vi är glada om vi får ut mer pengar men varför täcka in intäkter som vi inte vet kommer. Vi var försiktiga och vi äventyrar inte ekonomin i onödan.

Det vore roligt om Reio Tarka inte bara tycker att våra förslag är bra utan nån gång kanske kunde yrka bifall på dessa förslag också.

Jag yrkar bifall till Alliansens förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...