måndag 17 juni 2013

Vi LOV(ar) valfrihet

Som Folkpartist och liberal tycker jag att den enskilda människans möjligheter till olika val är oerhört viktigt. Jag tror att ett införande av LOV kan stärka kommunen, öka kvalitén, ge nöjdare kunder samtidigt som vi kan utveckla det lokala företagandet.


Därför LOvar vi valfrihet och yrkar idag på att LOV ska införas i Hallstahammar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...