fredag 26 april 2013

Politi(s)k ovilja?

I onsdags var min motion om 20 timmar i förskolan för alla barn uppe i barn och utbildningsnämnden. Jag vill att alla barn ska ha rätt till 20 timmars förskola oavsett om man har en förälder som är arbetslös eller föräldraledig  Jag tror att det är bra - för barnens skull, för skolresultaten i framtiden, barnens lärande och för att Hallstahammar ska vara en attraktiv kommun att bo i för barnfamiljer.

Svaret jag fick på motionen är väldigt märkligt! Som svar på lämnar man en tjänstemannaskrivelse som beskriver konsekvenserna av ett införande av fler timmar i förskolan. Det är ju bra att veta och jag är fullt medveten om vad ett beslut innebär - men vad vill man politiskt? Vad tycker S och V om fler timmar i förskolan? Jag vädjade om ett politiskt svar - men icke sa nicke, man stod fast vid beslutet att anse motionen besvarad med tjänstemannens beskrivning.

Min tolkning efter onsdagens nämnd är att man är mot beslutet. Man svarar inte på motionen och man röstade mot mitt förslag att prioritera frågan i kommande budgetarbete. Man är alltså mot lika rätigheter för alla barn! Anmärkningsvärt - tycker jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...