onsdag 17 april 2013

Karriärtjänster för lärare - i Hallstahammar?

Lärarnas status är för låg. Det tycker många, såväl politiker som lärare och fackliga organisationer.
Statusen måste öka för att det ska bli attraktivare att bli lärare, för att vi behöver bra lärare och för att kunskapsresultaten i skolan behöver bli bättre.
Lärarna är en otroligt viktig resurs som skapar grunden för våra barn och ungdomar och deras lärande. Utan en bra skola kan vi inte bygga ett starkt framtida samhälle.

I Hallstahammar ska vi ha en bra skola! Därför tycker jag att det är viktigt att vi inför karriärtjänster i Hallstahammar. Ansökningstiden för karriärtjänster går ut den 26 april. Det är snart och jag har ställt frågan till barn och utbildningsnämndens ordförande om Hallstahammar kommer att ansöka om karriärtjänster. Jag hoppas på svar på nästa kommunfullmäktige som är den 29 april. Då är det försent att söka och jag är orolig att vi inte kommer att söka. Det vore ett bakslag för såväl skolan som lärarna i Hallstahammar. Staten finansierar satsningen fullt ut varför söker man då inte, kan jag undra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...