måndag 29 april 2013

Camping kommunal kärnverksamhet? Ja i Hallstahammar


Skantzöbatet är en trevlig camping och säkert bra för Hallstahammar. Men för den skull ser jag inget skäl till att campingen ska drivas av kommunen. Vad är det som säger att det är kommunen som är bäst på att driva campingen?
Vad jag sett finns ingen statistik på det det som däremot finns är Sveriges camping och stugföretagares Riksorganisation - förkortat SRC-  framtidsstudie om hur Sveriges campingar 2020 ser ut.

De har i studien konstaterat trender som clamping och bocamp, ökade kringaktiviteter och ökad samverkan med andra företag - allt för att skapa en helhetsupplevelse med ökat fokus på nöjda kunder.

Om man tittar på de trender som framtidsstudien för svenska campingar tar upp tycker jag att kopplingen camping - företag känns klart tydligare än camping -kommun.

Att en kommun ska driva en camping är i gråzonen.

För att citera kommunallagen:
“Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinssyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.”

Om en campingen i första hand riktar sig till kommunens innevånare tycker jag är tveksamt.

Med den utveckling som i alla fall campingens branschorganisation förutser ser jag tydliga problem med konkurrens förhållandet att kommunen ska bedriva campingverksamhet i Hallstahammar.

Jag förstår att majoriteten inte vill arrandera ut campingen - vad jag inte förstår är varför badet skulle bli dyrare för att campingen arranderas ut.

Det är ungefär lika logiskt som att resonera kring att ökade arbetsgivaravgifter för unga och ökad krogmoms ger fler ungdomar jobb, för att ta ett dagsaktuellt ämne från den politiska debatten.
Eller varför inte att kommunala kor är pedagoger.

För mig spelar det mindre roll om campingen går plus eller minus några kronor något år eller att kommunen just nu har bra anställda som brinner för verksamheten - jag tycker - rent ideologiskt och logiskt - att Hallstahammars kommun inte borde driva campingverksamheten vid Skantzöbadets camping. Att driva camping är inte en kommunal kärnverksamhet och därför yrkar jag på att motionen ska tillstyrkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...