tisdag 26 november 2013

Seriösa aktörer i vård och skola viktigt

Jag har fått frågan vad Folkpartiet tycker om riskkapitalbolag inom välfärdssektorn efter förra helgens landsmöte. Eftersom jag inte följde hela debatten på plats utan jobbade med annat har jag nu läst in mig.

Folkpartiets landsmöte beslutade att kräva långsiktigt ägaransvar av företag som verkar inom vård och omsorg. Det innebär att så kallade riskkapitalbolag, som ofta har en investeringshorisont på 5-7, år inte kommer kunna verka i vårdsektorn.

Beslutet i sin helhet:
"Vinstdrivande företag ska kunna verka i välfärdssektorn så länge kvalitetskraven uppfylls och ägarna tar ett långsiktigt ägaransvar."

Min egen åsikt ligger väldigt nära den som anges i en artikel i DN häromdagen: Det fria skolvalet är här för att stanna. Det slås också fast i första meningen i Friskolekommitténs överrenskommelse som alla partier utom SD och V skrivit under.

Jag håller (för en gångs skull?) också med Maria Wetterstrand som i artikeln säger "Det är dags att sluta ägandeformer och i stället ägna diskussionen åt skolans kvalitet".

Konstaterar också att artikeln summerar effekterna av det fria skolvalet med:
  • Effekterna är visseligen små men lutar åt det positiva
  • Det är fortfarande liten skillnad mellan resultat och segregation mellan privata och offentliga skolor
  • Vad det gäller resultaten är skillnaden mycket större mellan olika lärare på samma skola än mellan olika skolor. 
  • Det som ger verklig effekt är inte att förändra skolvalet utan att se till att eleverna finns på plats och att lektionerna ägnas åt undervisning snarare än akut konflikthantering. 
Med det har jag INTE sagt att jag tycker bolag som driver skolor ska lägga pengar på räntor i stället för eleverna. Jag säger heller INTE att jag bara tycker att företag inte ska få driva skolor. Jag tycker att kvalitén är det viktigaste samt att man själv får välja vilken skola man vill gå i.
Läs gärna fler inlägg i frågan: Jesper, Daniel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...