måndag 25 november 2013

Dagens inlägg kring skolan

Jag köper att kommunalrådet är arg på oss för att vi vill ta till drastiska åtgärder för att förbättra skolan i Hallstahammar. Vi vill mer och i det här fallet kommer vi med ganska drastiska förslag som inte faller socialdemokraterna i smaken. Men varför gör vi det? Jo...


Vi ska ha en skola i toppklass i Hallstahammar. Det är fina ord men nu är det dags att gå från ord till handling.
  • Ingen ska behöva gå över ån efter vatten
  • Ingen ska behöva välja någon annan skola för att man inte tror att Hallstahammars skolor kan ge eleverna den kunskap som krävs för godkända betyg i alla ämnen


Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen i Hallstahammar. Fler och fler väljer andra skolor framför Hallstahammars egna. Just nu är det 48 stycken - det lär bli än fler i höst. Det är ingen bra signal.


Catarina Pettersson och Christina Aspenryd har med all tydlighet visat på sitt missnöje med vårt ställningstagande i den här frågan. Vi har blivit utskällda i nämnden, VLT och nu i fullmäktige. Jag köper att ni är irriterade på oss. Ni får gärna fortsätta skälla på oss - men sluta stoppa huvudet i sanden.


Det kommer aldrig ge resultat.
Det kommer aldrig att förbättra skolan i Hallstahammar.
Det är dags att sätta eleverna i centrum.


Jag kan köpa att personalfrågor kanske inte ska diskuteras i fullmäktige men jag anser att vi inte haft något annat val då socialdemokraterna fortsatt blunda i den här frågan.


Vi har fantastiska lärare i Hallstahammar. Vi har på många ställen en jättebra skola. Jag vet att det finns lärare som gör allt för att elever ska lyckas men men det är fortfarande så att vi har bristande kunskapsresultat.


Det påtalade skolinspektionen.
Det ser vi i statistiken och
Det måste vi förändra.


Det är vårt ansvar som politiker i Hallstahammar så länge skolan är en kommunal ansvar.


De kommuner som vänt trenden kring kunskapsresultaten har gjort det tydligt efter en treåsperiod. Det har inte Hallstahammar lyckats med.


Vi måste ha höga förväntningar på att skolan ska lyckas, vi måste ställa krav och inte nöja oss med att var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen. Vi måste bry oss om skolan i Hallstahammar.


Det här är våra förslag på hur vi vill vända kunskapsresultaten i Hallstahammar.
  • Ny ledning
  • Fokus på kunskap och pedagogisk ledning
  • Profilskolor
  • Högre lärarlöner
  • Utbyte mellan pedagoger - tvålärarsystem och coachning och inte minst
  • Höga förväntningar på att skolan ska lyckas!


Kombinerat med F-6 skolor i Strömsholm, Näs, Fredhem och Nibble och 4-9 skola på Tunbo är vi övertygade om att det kommer att ge resultat.


Många av våra förslag återfinns i Vänsterpartiets pedagogiska språngbräda som trots att de ingår i majoriteteskonstellationen  inte fått genomslag utan som begravts i formalia och glömska.


I våra förslag ställer vi krav. Att ställa krav är att bry sig och jag bryr mig om Hallstahammars skolor.


Vad är socialdemokraternas förslag? Jag vet allvarligt talat inte än att fortsätta som det är idag.


Jag står för våra förslag! Det är inget bekvämt ställningstagande men det är ett nödvändigt ställningstagande för våra barns skull. Vi ska ha en skola i toppklass i Hallstahammar. Jag är beredda att fatta de här besluten.

Jag yrkar därför bifall till motionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...