torsdag 8 december 2011

Majoriteten i Hallstahammar har spenderbyxorna på

När andra kommuner anpassar sina ramar  inför 2012 – då gör majoriteten i Hallstahammar tvärt om och ökar kostnaderna. S & V visar allt annat än ansvar när man i måndags presenterade sitt utkast till justeringar av budgetramarna inför 2012-2014.
Dessutom går man tvärt mot de ekonomiska mål som man så sent som i juni beslutade om. De målen gällde tydligen inte speciellt länge. Budgeten för 2012 slutar på ett resultat på strax över 700tkr plus - felräkningspengar i min mening. Dessutom saknas flera av de löften som majoriteten gett.
Låt mig ge tre konkreta exempel:
  • Pengar för ombygge av Kantzowska gymansiet saknas. En av de saker jag själv kritiserade och som var en av anledningarna att jag avgick från styrelsen i Kantzowska gymnasiet.
  • Nybygget av förskolan i Kolbäck är dels underbudgeterad och dels är investeringen lagd över två år(kostnad beräknad till ca 33 Mkr varav 12+13Mkr budgeteras) . Vad jag minns lovade majoriteten att bygget skulle vara klart 2012 (?! eller hur?!)
  • Målen som föreslås är istort sett obudgeterade. Inte en krona finns avsatt för tex  e-tjänster eller elevsociala team trots att båda är tydliga mål i majoritetens förslag. Det kommer med andra ord bli svårt att gå från ord till handling  och är istället för konkreta verklighetsförankrade mål är majroitetens mål mest ordbajs på papper.
För att nå sina mål måste man prioritera – det har inte S gjort i sin budget. Man vill helt enkelt både ha kakan och äta upp den samtidigt och det är inte möjligt.

Att begära av verksamheten att de ska uppnå de mål som föreslås och samtidigt inte avsätta några som helst resurser för att klara detsamma är inte seriöst. För att lyckas med sitt målarbete måste man ge målen hög prioritet även i budgeten!

Behöver jag nämna att vi i kommunstyrelsen krävde återremiss men röstades ner av majoriteten?! Nej, tänkte väl det....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...