torsdag 15 december 2011

Mål för skolan och förskolan i Hallstahammar

Häromveckan klubbades mål för förskolan och grundskolan i Hallstahammar. Som vanligt var vi inte riktigt överrens med majoriteten exakt vilka mål som skulle antas men en del av målen var vi eniga om bla att införa elevsociala team på högstadieskolorna i kommunen.

Det är bara ett problem. Majoriteten har inte avsatt en krona för att införa det! Att sätta mål ocvh inte avsätta medel för att genopmföra desamma tycker jag är en ganska konstig prioritering. När jag jobbar med mål - vilket jag gör ofta både på jobbet, i politiken och privat brukar jag använda mig av SMARTA mål. SMARTA står för specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidssatta och aktivitetsskapande. Tyvärr är jag inte helt övertygad om att formeln stämmer på de mål som nu klubbas och det är främst realisman jag ifrågasätter.
För att nå sina mål måste man nämligen prioritera – det har inte S gjort i sin budget. Man vill helt enkelt både ha kakan och äta upp den samtidigt och det är inte möjligt. Att begära av verksamheten att de ska uppnå de mål som föreslås och samtidigt inte avsätta några som helst resurser för att klara detsamma är inte bara korkat det är i min mening oansvarigt. För att lyckas med sitt målarbete måste man ge målen hög prioritet även i budgeten. Jag köper inte att omprioriteringar (som inte visas) är svaret på allt. Nu laddar jag för kommunfullmäktigedebatten på måndsg där debatten om just budgeten lär bli het...

Här är en insändare jag skickade inför målarbetet:
FP: Bättre skolresultat med fokus på kunskap och social problematik   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...