tisdag 22 oktober 2013

Språk och jobb nyckeln till integration

Igår presenterade Erik Ullenhag regeringens förslag om att nyanlända invandrare som tackar nej till ett erbjudet arbete, ska bli av med ersättning. Ett bra förslag som tydliggör arbetslinjen. Nyckeln till integration är språk och jobb och det här är ett steg på den vägen. Det är också bra att kraven blir tydligare och att det är samma krav som ställs oavsett det handlar om nyanlända eller på dem som har a-kassa.

I Hallstahammar är det många nyanlända som är utan jobb och har svårt att lära sig svenska. Det är synd för det skapar ett utanförskap. Jag tror att det här tillsammans med andra åtgärder är ett bra steg på vägen.

Vad det gäller barn och ungdomar är skolan och förskolan nyckeln till integrationen.  Det är därför jag motionerat om 20 timmar i förskolan för alla barn och tror på integrationsarbetet som bedrivs tex på Nibbleskolan. Men även äldre behöver kunna svenska och då är det här förslaget bra.Läs också: Sysselsättningen ökar bland utrikesfödda, Vad tycker FP om integration

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...