torsdag 24 oktober 2013

Dagens inlägg om lovskola

Ikväll har vi debatterat lov och sommarskola i Hallstahammar. Socialdemokraterna vet inte vad de vill och hänvisar till att man fortfarande funderar. Vi måste sluta fundera och börja leverera - säger jag!

Framtiden börjar i klassrummet och jag tycker det är lite skrämmande att inte Socialdemokraterna kan svara på om de är beredda att införa lov- och sommarskola eller inte. Vad vill ni egentligen?
Ni ser positivt på lovskola men säger varken bu eller bä om er politiska vilja att införa det  - eller inte.

Jag börjar bli lite trött på Socialdemokraternas nonchalanta svar på Alliansens interpellationer och motioner. Antingen anses de besvarade med hänvisning till någon tjänstemannaskrivelse eller så får vi som i det här fallet ett ickesvar på interpellationerna.

Trots att vi vet att skolbetygen i årskurs nio är en av de viktigaste faktorerna för den framtida utvecklingen, så görs föga. Istället känns det som socialdemokraterna  lutar sig tillbaka och säger att “Vi har en bra skola”. En bra skola är väl ändå en skola som ger alla möjligheterna eller har vi olika uppfattning även där.

Varje skola ansvarar för att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver för att klara kunskapskraven. I Hallstahammar klarar inte var femte elev godkänt betyg i ett eller flera ämnen och socialdemokraterna tar inte möjligheten att förstärka stödet till våra barn och ungdomar. Jag blir lite nyfiken -  hur tänke ni nu?

Ytterligare en tids undervisning kan göra stor skillnad för elever som är på gränsen att bli behöriga till gymnasiet. Det kan innebära skillnaden mellan arbetslöshet och utanförskap eller möjligheten att läsa vidare på gymnasiet. Vi har en hög ungdomsarbetslöshet i Hallstahammar och det är ett problem vi ser resultatet av inte minst i socialnämndens verksamhet.  I min mening sviker ni Hallstahammars elever när ni inte gör allt som står i er makt för att de ska slutföra grundskolan med godkända betyg!

I mina ögon står ni inte för en likvärdig, jämlik skola där alla får det stöd de behöver. Ni står inte för en kunskapsskola där klassresan börjar i klassrummet. Det är inte Jan Björklunds fel att kunskapsresultaten inet vänder i skolan i Hallstahammar- det är Socialdemokraterna som har ansvaret här.

Jag är skrämd över den politiska ovilja som verkar råda. Ni förvaltar när vi behöver utveckla.  Jag ser det och Vänsterpartiet verkar också se det i alla fall om man tittar på deras initiativvilja i motioner och konkreta förslag men det verkar vara S som bromsar och håller emot. Driv på skolutvecklingen i kommunen istället och ta initiativ!
Och nästa gång - ge ett tydligt svar på mina interpellationer! Klassresan ska börja även i Hallstahammars klassrum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...