torsdag 24 oktober 2013

Likvärdig skola - fördela resurserna utifrån eleverna

Framtiden börjar i klassrummet och skolan ska vara likvärdig oavsett vart i landet man bor. För att skolan ska bli likvärdig behöver resurserna fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar.

Igår presenterade Jan Björklund ett lagförslag på att kommuner måste väga in socialekonomiska faktorer när man fördelar resurser mellan skolor.

Oavsett vilken skola eleven går på ska verksamheten hålla så hög kvalitet att eleverna når kunskapskraven. Det är en utmaning och för att klara det behöver resurserna fördelas utifrån elevernas behov. I Hallstahammar är det Nibbleskolan som har många elever med utländsk bakgrund. Det beror givetvis på att många nyanlända bor i Nibbleområdet och i mångt och mycket är skolans utmaningar ett resultat av kommunens bostadspolitik. Eftersom det nu är som det är idag behöver de mer resurser än andra skolor i kommunen för att klara av att ge barnen en skola med hög kvalitet och höga kunskapsresultat.

Jag vet att Nibbleskolan har ett bra arbetssätt och nu kan även resursfördelningen till skolan bli tydligare. Det tycker jag är bra!

Se gärna gårdagens inslag av Uppdrag granskning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...