tisdag 29 januari 2013

Mer om lokaler...


Idag hade vi en ny träff med återkoppling om lokalerna i kommunen. Nedan följer det inlägg jag hade från talarstolen. Då vi var i Kolbäck på kvällens möte är störst fokus på frågor som rör Strömsholm och Kolbäck. 

"Man ska inte tro på allt man läser i tidningen, speciellt inte idag och det kommer ni som är här idag snart att märka. Vi är inte helt eniga i den här frågan opposition och majoritet.
Vad det gäller lokalfrågan så har vi från Folkpartiets sida har vi lyssnat på de synpunkter som framförts och landat i tre utgångspunkter när vi arbetat fram vårt förslag.

För det första
·         Vi flyttar hellre på vuxna än på barn.

Och för det andra
·         Vi vill satsa på en skola som i de yngre åldrarna finns i nära anslutning till hemmet.

Och för det tredje
·         Folkpartiet är klart emot en flyttkarussel i skolan

Vi har många utmaningar framför oss i kommunen, inte minst på skolområdet. Det är därför viktigt att vi inte tappar fart. Vi behöver fortsätta utveckla verksamheten, fortsätta att bygga en skola i toppklass för våra barn och därför får det inte dröja allt för länge innan vi fattar beslut i den här frågan. Lokalfrågan får inte bli som en tung våt filt över verksamheten och kväva det utvecklingsarbete som behövs. Vi ska ha en skola i toppklass och det kan vi få om vi fattar kloka beslut, vågar prioritera frågan i praktisk handling och har höga förväntningar på såväl verksamhet, föräldrar som elever.

Folkpartiet vill att skolan för de yngre åldrarna ska finnas i nära anslutning till hemmet. Därför satsar vi på flera mindre enheter hellre än några större. Det ökar också valfriheten och ger möjlighet till det många av våra innevånare vill ha – småskalighet och närheten, anledningen att man/jag bor just här och en viktig konkurrenskraft för våra skolor. Vi anser också att det behöva en lånsiktig lösning på skolområdet som vi ser kan fungera över tid och det tycker vi vårt förslag gör.

Konkret vad vill då Folkpartiet? Jo vi vill att  

·                     Högstadiet på Tunboskolan blir kvar och skolan görs om till en profilskola med åk 4-9 skola med en tydlig avdelning mellan mellan- och högstadie och med en på sikt utbyggd Tunbohall.
·                     Vallbyskolan blir en förskoleklass till åk 3 skola 
·                     Strömsholm ska vara förskoleklass till åk 6. 
Att vi väljer just denna organisation beror på att vi vill behålla Tunboskolan och att många föräldrar i Kolbäck och Strömsholm uttalat just att skolans finns där är en viktig faktor för att man valt att bosätta sig på dessa orter. Vad det gäller Strömsholm så tror vi inte att en F-3 skola är någon långsiktigt hållbar lösning och väljer därför att hellre bygga ut den till en F-6 skola för att eleverna ska rymmas. En F-3 skola i Strömsholm tror vi skulle göra att orten tappar lite av sin attraktionskraft för barnfamiljer och att många fler skulle välja att flytta sina barn till skolor utanför vår kommun eller tom flytta från orten. Något vi tycker vore ytterst beklagligt. I Kolbäck är läget något annorlunda med två skolor, Tunboskolan och Vallbyskolan.

Vad det gäller de delar som återfinns i Hallstahammar vill vi att
·                     Skolorna i Hallstahammar blir Förskoleklass till åk 6 på Nibble-, Näs- och Fredhemsskolan.
·                     Lindboskolan fortsätter att vara ett högstadium med åk 7-9.
·                     Parkskolan blir kommunhus och större delen av verksamheten i Eldsbodahuset flyttas dit. 
·                     Kommunhuset kan bli ett fantastiskt boende för äldre med centrumparken precis bakom och Eldsbodahuset med tomt liksaså.
·                     Attraktiva boenden för äldre behövs också i både Strömsholm och Kolbäck och där är det ingen hemlighet att vi sneglar åt såväl cementgjuteritomten i Kolbäck som IOGT-NTO tomten i Herrskogen som möjliga tomter att bygga på.
Vi behöver börja bygga nya lägenheter i kommunen och det gäller i alla våra tre bostadsorter.

Lokalutredningen handlar om att vi måste minska kommunens lokaler. 10 000 kvm ska bort och 5Mkr/år som idag läggs på tomma hus kan sparas. Men förutom att vi behöver avveckla lokaler så behöver vi också satsa. Vi vill att Hallstahammar ska växa, att det ska vara en bra plats att leva, bo och verka på och då behöver vi utvecklas.  

Från Folkpartiet är vi tydliga!
·         Vi flyttar hellre på vuxna än på barn.
·         Vi vill satsa på en skola som i de yngre åldrarna finns i nära anslutning till hemmet.
Och   vi är klart mot en flyttkarusell i skolan även om den kanske inte är lika aktuell idag som igår eftersom den mest berör skolorna i Hallstahammars tätort."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...