tisdag 10 januari 2012

Valfrihetsdiskussionen fortsätter

Valfihet på gymnasiet javisst - men gisslan - nej tack! Socialdemokraterna har dålig koll på vad som gäller här kommer ett svar jag fick hjälp med via Roger Haddad och stadssekreteraren:
"Utan samverkan finns det ingen rätt för eleven att bli mottagen i en annan kommun."

Skolverket skriver följande i sin folder om Introduktionsprogrammen:
"Hemkommunens ansvar betyder inte att kommunen alltid själv måste anordna
utbildningen. Två av introduktionsprogrammen, programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion, kan utformas för en grupp elever vilket betyder att det blir möjligt för en elev att söka utbildningen och den kan finnas med i det utbud som huvudmannen erbjuder eleverna. Hemkommunen kan då det gäller dessa program fullgöra sin skyldighet genom ett samverkansavtal med en annan kommun eller ett landsting, vilket innebär att denna huvudman ska ta emot behöriga sökande.

När det gäller utbildningar som är utformade för enskilda elever, och alltså inte är sökbara, kan en kommun fullgöra sitt ansvar genom att åta sig att stå för kostnaderna för en utbildning som eleven får i en annan kommun eller ett landsting.
Det är frivilligt för kommunen eller landstinget som anordnar ett introduktionsprogram
att ta emot en sökande som inte hör hemma i kommunen eller samverkansområdet.
Detta innebär att det inte finns en generell rätt för ungdomar att bli mottagna i en annan kommun än hemkommunen."

Där Christina Aspenryd, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Hallstahammar har du ditt svar på vad som gäller kring Instroduktionsprogrammen. Det är alltså upp till kommunen om man vill ge eleverna valfrihet eller inte. Frågan är bara om S verkligen är beredda att skapa ett samverkansavtal eller om de vill fortsätta begränsa elevernas valmöjligheter. Det återstår att se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...