fredag 16 maj 2014

Vem ska besluta om läxor - lärare eller politiker?

Jag tycker att lärare ska besluta om läxor - inte politiker. Däremot ska vi som politiker ge resurser till skolan så att alla elever som behöver och vill får läxhjälp flera gånger i veckan av utbildade pedagoger.

Folkpartiet Hallstahammar har lagt förslag på såväl läxhjälp, lov- och sommarskola och vi vill även anställa fler speciallärare i skolan för att alla elever ska få det stöd de behöver. Vi har fem miljoner extra för det i vår budget för 2015!

Men läxor - det ska lärare besluta om inte politiker!

Se inslaget om läxor i Hallstahammar som igår sändes på Tvärsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...