tisdag 8 april 2014

Hallstahammar läxfri kommun, nej tack!

Vänsterpartiet i Hallstahammar har i sitt valmanifest utlovat att Hallstahammar ska bli den första läxfria kommunen. Idag behandlas den motionen i Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott och jag kommer yrka avslag på motionen

Jag gillar inte förslaget på en läxfri kommun!
Min åsikt är att det är upp till varje lärare att avgöra om, när och hur läxor ska ges. Det är inte jag som politiker som ska bestämma över detta - det är lärarna. Jag tror heller inte att en läxfrihet är det som kommer att öka kunskapsresultaten i skolan.

Jag har tidigare debatterat just läxor och utformningen av läxor och har läst mer om vad forskningen säger om läxor.

En forskare, Max Strandberg har skrivit en om läxor och konstaterar följande:
" Det handlar inte om att vara för eller emot läxor – det viktigaste är läxans kvalitet och hur den presenteras och följs upp i undervisningen. Han menar också att samarbetsläxor kan förbättra samarbetet mellan hem och skola. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/laxans-kvalitet-viktigast/#sthash.WIsygnhY.dpuf"

Jag håller med i detta.
Mina barn är helt olika. Min dotter har det lätt för sig i skolan och lär sig snabbt. Min son har det lite jobbigare. Att hjälpa dem med läxorna ser det som något positivt. Det ger mig som förälder en insikt i vad som händer i skolan, en möjlighet till delaktighet och att bidra till mina barns kunskapsutveckling.

Att tillsammans med lärarna och skolan få hjälpa min son att knäcka "läskoden" är såväl jobbigt, fantastiskt och frustrerande. Många timmar har ägnats och kommer att ägnas åt detta i vår familj.

Jag tycker att skolan är viktig och därför prioriterar jag som förälder att hjälpa mina barn med deras läxor. Jag tycker att läxor kan vara positivt men jag håller med forskaren Max Strandberg om att läxornas kvalité och hur den följs upp är viktigast. Den som kan avgöra det bäst tycker jag borde vara läraren! Inte jag som politiker.

Jag är fullt medveten om att alla inte har samma förutsättningar att hjälpa sina barn med läxor. Därför tycker jag också det är viktigt med extra stöd till de elever som har behov av det. Det kommer också regeringen att satsa 400 miljoner på i vårbudgeten som presenteras imorgon. Ett välkommet bidrag till skolan i Hallstahammar och som gör att vi kan satsa de resurser vi idag lägger på läxläsning tex på högre lärarlöner, fler speciallärare och fler lärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...