måndag 17 februari 2014

20 tim i förskolan eller inte - kvällens debatt i fullmäktige

Inlägg i debatten kring 20 tim i förskolan:
Herr ordförande, Fullmäktigeledamöter
Jag yrkar att motionen tillstyrks.

Alla barn utvecklas av att gå i förskolan men störst nytta gör dagis för barn till låginkomsttagare och barn med särskilda behov, enligt forskarna. Jag att Hallstahammar inför rätten till förskola för alla barn 20 tim/vecka. det prioriterar däremot inte den röda majoriteten och det tycker jag är väldigt synd.

Från början skapades förskolan för att mammor skulle kunna arbeta. Det var organiserad barnpassning. Men med tiden har förskolan fått allt mer av pedagogiskt innehåll. Det är viktigt att vi fortsätter på den vägen. Förskolan är till för att stimulera barns utveckling och den behövs för att ge män och kvinnor samma möjligheter på arbetsmarknaden även idag.

Men framför allt är förskolan till för barnen. Alla barn, även barn till arbetslösa och föräldralediga, ska därför ha möjlighet att delta i förskolans heldagsverksamhet. Barn till utrikesfödda stimuleras i sin språkutveckling och klarar i större utsträckning grundskolan genom att delta i förskolan. 20 tim i förskolan är viktigt ur ett integrationsperspektiv.

Barn som har gått i förskola klarar skolan bättre. Vi vet också att förskolan är särskilt viktig för dem som växer upp i utanförskap. Vi vet att förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Därför ska alla barn ha rätt till förskola.Förskolan har också en viktig roll som en fast punkt för de barn som inte får all den trygghet de behöver från sina föräldrar..
Det finns många olika åsikter i den här frågan. Det finns dom som tycker att har man skaffat barn så får man ta hand om dem också. Andra tycker synd om syskon som missar så mycket när de bara får vara  i förskolan 15 tim/vecka.

Oavsett vad man tycker om det här förslaget så tycker jag att det är upp till var och en att besluta om, när och hur mycket ens barn ska vistas på förskolan. Det ska var och en få bestämma - det är min ideologiska inställning inte bara i den här frågan.

De flesta av landets kommuner erbjuder bara den lagstadgade minimitiden, 230 kommuner erbjöd 2012 15 tim/v, Sju kommmuner bland dem Uppsala erbjuder 20 tim, Lund och fem andra kommuner 25 tim och i Stockholms län erbjöd 2012 7 kommuner 30 tim/vecka.

Jag tror faktiskt det är fler idag om man skulle göra samma undersökning igen bland annat har socialdemokraterna varit med och infört det i såväl Järfälla som Sigtuna under 2013.

I Sigtuna ser man det som en rättvisereform för att barn till arbetslösa ska få bättre möjlighet till social gemenskap och att fler barn ska nå kunskapsmålen i grundskolan. (Lola Svensson, S i Sigtuna). Vänsterpartiet i Ludvika håller med och anger genom sin företrädare Lars Handegard att “Dett inte är rimligt att barn till arbetslösa ska begränsas till så lite som 15 timmar”.
Och i Helsingborg propagerar S ordföranden Jan Andersson för slopad 15 timmarsregel
- “För barnens skull” .

Såväl socialdemokraterna som vänsterpartiet har i sina partiprogram inskrivet att man vill införa detta i hela Sverige. Mona Sahlin  presenterade 30 tim i förskolan som ett vallöfte i Almedalen den 9 juli 2010 samtidigt som hon presenterade ett löfte om förskola på kvällar, nätter och helger, en annan motion som den röda majoriteten i Hallstahammar avslagit. .

Mona Sahlin angav i sitt pressmeddelande 2010 att
“15 timmars förskola innebär en otillräcklig avlastning för många föräldrarlediga föräldrar som skulle behöva mer tid för att kunna hämta och lämna de äldre barnen på dagis och skola - och också ha tid över för att etablera kontakten med sina yngre barn.”

Hon angav också att arbetslösa behövde mer tid för att söka jobb och att förutsättningarna för förskolans pedagogiska uppdrag blev sämre när många barn inte fick vara delaktiga i verksamheten.

Men det kanske bara var tomma löften för att nå väljare bland stressade småbarnsföräldrar i städerna då förslaget var skräddarsytt just för den målgruppen. Men det som är intressant är att det  fortfarande står i partiprogrammet men i Hallstahammar är det inte prioriterat - här vill man i stället starta tvätteri i egen regi.

I min mening sviker ni era vallöften och barn till arbetslösa, nyanlända och föräldrarlediga  samt cementerar klassklyftorna i Hallstahammar.
Är det det samhälle ni vill ha?  Ett Hallstahammar som exkluderar barn till låginkomsttagare och arbetslösa? Det vill inte jag.

Därför yrkar på att motionen bifalls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...