lördag 28 september 2013

Framtiden börjar i klassrummet! Läxor eller inte?

Vänsterpartiet i Hallstahammar vill (med stöd av Socialdemokraterna) göra Hallstahammar till en läxfri kommun. Det vill inte jag! Jag vill att Hallstahammar ska ha en skola där läxorna ges och beslutas av varje enskild lärare. Det är de som kan och vet bäst när en läxa är bra och inte.  Jag vill ha en skola med kunskapsfokus och där lärarens status är hög och där våra barn och unga får en bra start i livet 

Vänsterpartiet hänvisar ofta (så också VLT men koppling till just denna forskning finns inte i motionen) till John Hatties forskning som Skolverket i en artikel gett rubriken "Hemläxors nytta inte självklar". I forskningen står även att rätt utformade är läxor bra. Vem ska avgöra det? Jag som politiker eller läraren? Jag tycker det är lärarens roll. Därför vill jag inte ha ett generellt läxförbud i Hallstahammar!

Framtiden börjar i klassrummet och vi ska ha en skola i toppklass i Hallstahammar. Utbildning är en enskild människas viktigaste redskap att lyckas i livet. Kunskap bryter ner klassbarriärer och öppnar nya vägar. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är de som införde det som idag går under benämningen "flumskolan" och dit ska vi inte tillbaka.    

Vi ska ha en skola i toppklass och en skola som utmanar dem som inte får utmaningar hemma och har förväntningar på dem som inte har förväntningar på sig själva. I stället för att avskaffa läxor ska skolan hjälpa dem som är i behov av stöd. I Hallstahammar har vi infört läxhjälp och jag vill införa lov- och sommarskola. Vi ska också höja lärarens status genom förstelärartjänster och genom ökade lärarlöner. . Kvaliteten på undervisningen är viktig för elevernas lärande och därför har läraren en nyckelroll. Det är läraren som ska avgöra när man ska ha läxor och inte - inte jag som politiker.

Länkar: Emma Carlsson Löfdahl, Anna Mårtensson 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...