tisdag 11 december 2012

Att ställa krav är att bry sig

Jag kan ibland kanske uppfattas som kritisk och tuff i debatter kring Hallstahammars utveckling. Men jag tror på devisen ”att ställakrav är att bry sig” och jag bryr mig om Hallstahammar. Jag vill att Hallstahammar ska vara en bra plats att leva, bo och verka i. Jag vill att fler ska flytta till Hallstahammar och trivas i vår kommun och jag vill att fler som bor i Hallstahammar ska lyckas!

 För att klara av det behöver vi bry oss mer och vi behöver gå från ord till handling. Det gäller såväl var och en av oss som kommunen som helhet. Jag ställer krav på mig själv. Stora krav! Man kanske alltid är sin egens värsta kritiker och det är jag. Jag strävar alltid efter att bli bättre, utvecklas och lära mig mer men jag inser också att jag inte är mer än människa och därför kan även jag misslyckas ibland.  Jag grämer mig givetvis när det händer men jag analyserar och försöker lära mig något utav det och innan jag går vidare.

 Jag ställer också krav på att andra ska leverera. Jag vill tex att skolan i Hallstahammar ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet. Skolan ska bry sig om våra barn och ge dem de kunskaper som krävs för att de ska lyckas. Jag ställer därför krav på att lärare, rektorer och skolledare ska leverera just det. Jag ställer krav på eleverna att de ska vara i skolan och vilja lära sig och jag ställer krav på föräldrar att de ska stötta sina barn i lärandet. Jag ställer också krav på mig själv som politiker att fatta beslut som bidrar till en bra skola.

Jag vill att vi ska ha en skola i toppklass i Hallstahammar. En skola att vara stolt över. Därför ställer jag krav! Att ställa krav är att bry sig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...