torsdag 28 augusti 2014

RUT ökar rejält i Hallstahammar

RUT har seglar upp till en valfråga även i denna valrörelse då Vänsterpartisterolika sätt uttryckt sig nedvärderande kring denna typ av jobb, vill avvecka RUT stödet helt och samtidigt som de själva använder Rut & ROT. Socialdemokraterna vill halvera stödet och därmed är detta en valfråga.

Själv gillar jag RUT och har under åren bloggat mycket om det. Hemma använder vi oss av RUT tjänster för städning och fönsterputs och i år använde vi för första gången ROT. Mellan 2009 och 2013 har antalet personer som ansökt om RUT avdrag i Västmanland ökat från 142 st 2009 till hela 479 st 2013. Det är en ökning med 337 st eller faktiskt mer än tre gånger så  mycket under perioden. Under januari till augusti 2014 har hittills 375 personer ansökt om avdraget och fler lär det säkerligen bli om inte de röda sätter käppar i hjulen.

RUT har gjort det lättare inte minst för många kvinnor att kombinera jobb med familjeliv. Vet inte hur vi hade fått ihop det utan RUT med jobb, fritidspolitik och familjeliv men det är klart det hade gått. Nu kan vi dock lägga mer tid på barnens aktiviteter, läxor och att göra saker tillsammans istället.

Ca 17 000 personer är idag anställda i RUT-företag. Före RUT infördes 2007 var det bara några hundra.
RUT har gett många arbetslösa kvinnor en lön och pensionspoäng, och har även lett till mängder med nya kvinnliga företagare inom hemservicesektorn. Bara i Hallstahammar finns flera RUT företag och de som finns har kunnat anställa fler efterhand som efterfrågan på tjänsterna har ökat.

Nära 80 procent av de som jobbar i RUT branschen är kvinnor och nästan hälften av de anställda är utlandsfödda. Tre av fyra som jobbar i RUT-företagen uppger att de var arbetslösa innan de fick jobb.
Det kallar jag en bra arbetsmarknadsåtgärd om något.
RUT-avdraget har alltså gett väldigt många kvinnor en ny väg in på arbetsmarknaden, ett vitt jobb med lön och en möjlighet till försörjning och pensionspoäng. Av företagarna inom städ och hemservice är 71 procent kvinnor.

Jag brukar ofta mötas av argumentet att - jamen det är ju bara rika som har råd med RUT. Nej, det är faktiskt inte sant! SCB:s siffror för hela landet visar att RUT-tjänsterna är populära oavsett inkomstklass. Det är fler kvinnor än män som köper RUT-tjänster (62 procent är kvinnor) och kvinnor över 75 år är den grupp som är de som använder RUT allra mest. De köper tom RUT-tjänster i mer än dubbelt så stor utsträckning som befolkningen i stort.

RUT är bra för jobben, jämställdheten och för alla som såväl arbetar med, som de som anlitar RUT tjänster. Jag vill behålla RUT!
Läs också "Rösta för RUT"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...