Sidor

torsdag 20 februari 2014

Lärarna - en nyckel till framgång

Rätt förutsättningar för lärarna och rätt förväntningar på eleverna är den internationella skolexpertens råd till Sverige. Det är det som kan lyfta skolresultaten och inte storleken på klasserna.

Lärarna har en  nyckelroll för att skapa en bra skola och det bekräftas av OECD:s skolexpert och Pisa-ansvarige Andreas Schleicher i dennes råd till Sverige. OECD:s skolexperts råd  går väl i linje med Jan Björklunds skolagenda: högre lärarlöner och fler karriärvägar men också ordning och reda i klassrummet. Att satsa på lärarna är viktigare än tex mindre klasser.

Det är precis vad Folkpartiet i Hallstahammar vill göra. Lärarnas löner ska höjas och fler karriärtjänster införas. Vi vill också ha F-6 skolor i Hallstahammar för att ha nära till skolan från hemmet. Det tror vi skapar trygghet och lugn och ro i klassrummet.

Pisa satte också fokus på de viktigaste aspekterna av skolans uppdrag: Att förmedla kunskap till eleverna, och garantera arbetsro för både elever och lärare. Det är otroligt viktigt! Studeidisciplin och ordning och reda i klassrummet är en förutsättning för att kunna förmedla kunskap.

Ur elevperspektiv är OECD:s viktigaste rekommendation att ha rätt, och höga, förväntningar på eleverna. Eller som vi i Folkpartiet brukar uttrycka det: Att ställa krav i skolan är att bry sig,  Ordning och reda i klassrummet är också en paroll som känns högaktuell efter dagens rapport.

SR: Så ska Sverige förbättra skolan.
SVT: Satsa på lärarna.
DN: OECD: Låga lärarlöner i Sverige.
Lotta Edholm: Skickliga lärare lyfter skolan. 
Rasmus Jonlund: Högre lärarlöner – och höga förväntningar på eleverna
Jan Björklund: Stöd för regeringens skolpolitik.
Martin Skjöldebrand: PISA, OECD s analys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar