Sidor

söndag 15 december 2013

Var fjärde elev i Hallstahammar slås ut! Det duger inte!

I Hallstahammar lämnar fortfarande var fjärde elev grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen och det duger inte. Vi måste göra mer!

Svensk skola har många utmaningar, det visar inte minst förra veckas PISA undersökning på. PISA-resultat har satt skolfrågorna ännu mer i fokus, men en ensidig mörk bild är inte rättvisande för svensk skola.  Det positiva är att skolresultaten går att påverka. Det visar inte minst Landskrona som i stället för att följa rikstrenden går åt helt andra hållet och höjer skolresultaten. Hur kommer det sig?

Svaret är säkerligen komplext men en bidragande faktor är att Folkpartiet har mycket att säga till om i kommunen. Landskrona visar att det går att vända skolresultaten genom lokal politik och ett lokalt politiskt engagemang i skolfrågor. Jag håller helt med Torkild Strandberg när han skriver att "Sveriges ras tyder på att kommunerna inte tar tillräckligt ansvar för sina skolresultat." 

Om Landskrona, trots sina stora socioekonomiska utmaningar, har lyckats lyfta resultaten, kan man undra varför vi inte lyckats i Hallstahammar.

I Hallstahammar är den röda majoriteten nöjda med skolan. Vi har en bra skola säger de och det har vi också i mångt och mycket men vi har fortfarande problem med att allt för många elever lämnar skolan utan godkända betyg och det måste vi ta på allvar! Det tycker jag inte dagens majoritet gör! Jag vill mer! Kommuner kan inte skylla på staten när skolresultaten är dåliga, skriver Torkild i sin artikel i SvD. Skolan är ett kommunalt ansvar (även om jag och Folkpartiet driver frågan om en statlig skola).

Statistik visar att många borgerligt styrda kommuner lyckats bättre med skolresultaten. Av de 50 bästa skolkommunerna styrs 82% av en borgerlig majoritet.  Beror på att borgerliga kommuner har fler höginkomsttagare säger många men varför lyckas då Landskrona? Landskrona är inte en traditionell höginkomsttagarkommun.

Man kan ju undra vad de gjort i Landskrona för att lyckas.
  • Kunskapsfokus och ordning och reda
  • Följt upp resultaten
  • Höga förväntningar på alla
  • Fokus på rektorer och lärares betydelse
Här kan du läsa mer om vad jag och Folkpartiet i Hallstahammar vill göra för att lyfta kunskapsresultaten i Hallstahammar.

Läs även
Christer Sörliden om "Att göra skillnad"
Sivert Aronsson "Kommunerna måste ta sitt ansvar"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar